anti.puusepp.net : endast


minu eluloodaatumid


Sündisin 22. mail 1970 Tallinnas.
Kooliteed alustasin 1977 aasta sügisel Õismäel Tallinna 9. keskkoolis - 5 klassi, seejärel jätkasin õpinguid kuni 8 klassi lõpuni Tallinna 55. keskkoolis.

Keskkooli aeg (1985-1988) möödus Tallinna 12. kutsekeskkoolis.

1.septembril 1988 asusin õppima TPI-s puidutehnoloogia erialal (keemia teaduskond). Õpingud lõpetasin 16. juunil 1993 Tallinna Tehnikaülikooli diplomiga nr 001834, millega omistati mulle tehnoloogiainseneri kutse.
Õpingute ajal võtsin osa ka TPI (TTÜ) meeskoori (1989-1991) kui ka TPI (TTÜ) orkestri (1988-1999) proovidest ja esinemistest.

4.novembrist 2013 alates töötan Rakvere Lihakombinaat AS (HKScan Group) IT spetsialisti/Sharepoint administraatori ametikohal.
6.juunist 2016 töötan HKScan Estonia tootmisdivisjoni tehnikateenistuse automaatikainseneri ametikohal (sh ka IT teenuste tugi Tabasalu tehases + teadmushaldus SharePointis).

Elukoht: Keila


eelnevad töökohad


Töökogemus
Töökoht Amet Tööülesanded Algusaeg Lõppaeg
Ensto Ensek AS silikoonvalu operaator   22.07.2020   
AS HKScan Estonia
  RLK, Tallegg
konsultant
 • MS SharePoint 2013 ja 365 peakasutaja, rakenduste haldur (sh vajadusel ka analüütik ja arendaja SharerPoint Designer), kasutajate koolitus ja juhendamine.
08.11.2019 30.04.2020
Evocon OÜ Kasutajatoe insener
 • Kasutajatoe protsessi dokumenteerimine ja analüüs, sh
  • kliendi pöördumistele vastamine HelpScout
  • kliendi probleemide ja parendusettepanekute edastamine arendusosakonnale .
 • Kliendi andmebaaside haldus DBeaver, tootmisseadmete efektiivsuse- (OEE) ja andmelogerite teabe haldus.
 • Andmelogerite, andurite jms laoarvestus ning klientide juures nende paigaldamistöödel abistamine.
11.11.2019 12.02.2020
AS HKScan Estonia
  RLK, Tallegg
teenuste spetsialist (onsite service specialist)
automaatikainsener
IT projektijuht Talleggi Tabasalu lihatööstuses ja Harjumaal;
/Sharepoint administraator
 • IT alane tugi Tabasalu lihatööstuses sh:
  • Kasutajatoe spetsialist Talleggi haldusalas (ServiceNow & SpiceWorks juurutamine ja peakasutaja), taristu jm it-vara haldur;
  • MS SharePoint 2010 ja 2013 peakasutaja (administraator), rakenduste haldur (sh vajadusel ka analüütik ja arendaja SharerPoint Designer), kasutajate koolitus ja juhendamine.
 • Ettevõtte massimõõtevahendite (Bizerba kaalud, etiketiliinid jm) remont, hooldus;
01.11.2018;
06.06.2016;
04.11.2013
08.11.2019
Telema AS Analüütik/IT projektijuht Telema teenuste arendusdokumentatsiooni koostamine ja protsessi analüüs. 10.06.2013 27.09.2013
Maanteeamet IT osakonna süsteemitalituse peaspetsialist
 • Äriinfosüsteemide dokumenteerimine, RIHA-sse registreerimine
 • Väiksemate (infotehnoloogiliste tarkvara) projektide tugi, suunamine, korraldamine ja vajadusel arendamine
 • Internetialased veebi lahendused:
 • Maanteeameti koduleht, intranet - toimetajate ja sisu administreerimine, koolitus ja arendustööd
04/2013 04/2013
IT osakonna peaspetsialist
 • Äriinfosüsteemide dokumenteerimine, RIHA-sse registreerimine
 • Väiksemate (infotehnoloogiliste tarkvara) projektide tugi, suunamine, korraldamine ja vajadusel arendamine
 • Internetialased veebi lahendused:
 • dokumendihaldus (DocLOGIX, IBM GoPro Case, LotusNotes 7.x);
 • Maanteeameti koduleht, intranet - toimetajate ja sisu administreerimine, arendustööd
 • Tarkvara haldus ja soetamine, tarkvara inventuur Maanteeametis ja haldusalas
 • Tegelen vajadusel ka kohaliku arvutivõrgu (Windows 2003 Server) kasutajate administreerimisega.
08/2003 03/2013 
Konkurentsiamet IT talituse juhataja kt.
 • Konkurentsiameti äriinfosüsteemide (KAIS, koduleht, intranet, dokumendihaldus, raamatupidamine P-MEN), normaalse toimimise tagamine
 • Infotehnoloogiliste projektide suunamine ja korraldamine
        - Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi Postipoiss (v3.4) ja ATP (SaurusCMS 3.8) teenuste juurutamine ja seadistamine
 • KAIS - Konkurentsiameti infosüsteemi disain, arendamine, juurutamine ja kasutajatugi
 • Kasutajate arvutialane konsultatsioon ja abistamine
 • Riistvara ja kohaliku arvutivõrgu (Windows NT 4.0 server, RedHat 7.3, Exchange, F-Secure) üle tegevuste koordineerimine
 • Konkurentsiameti WWW lehekülje hooldamine
 • Ametisisese infolehe "Konkurent" toimetamine, kord kvartalis.
03/2000 07/2003
Äritavade ja avalike suhete osakonna, teabe töögrupi peaspetsialist IT valdkonnas
 • KAIS - Konkurentsiameti infosüsteemi disain, arendamine, juurutamine ja kasutajatugi
 • Kasutajate arvutialane konsultatsioon ja abistamine
 • Kohaliku arvutivõrgu (Novell 3.12 - 4.1, Windows NT 4.0 server) administraator
 • Konkurentsiameti WWW lehekülje arendamine (HTML) ja hooldamine
 • Osalesin Bensiinituru uuringu töögrupi töös, ametkondlikud reidid bensiinijaamadesse
 • Ametisisese infolehe "Konkurent" toimetamine, kord kuus
03/1994 02/2000
Hinna- ja Konkurentsiosakonna peaspetsialist Osalemine kõlvatu konkurentsi alaste uuringute läbiviimisel ja dokumenteerimisel. 11/1993 02/1994
ETK Koperaator disainer Lisaks spetsifikatsioonide ja tootejooniste koostamisele (suurel joonestuslaual ja AutoCAD 8-ga) tegelesin ka spetsifikatsioonide andmebaasi programmeerimisega 07/1993 10/1993
Tallinna Klaverivabrik praktikant, tisler 4 kat, stipendiaat
Tallinna 12 kutsekeskkool
Tallinna Tehnikaülikool
 TTÜ-s diplomiprojekt: Klaverivabriku Vesse tänava abihoone rekonstrueerimine
 Tööprotsess masinaruumist kuni klaveri lõppmontaazini.
09/1985 06/1993

  29. 06. 2020
    anti@puusepp.net , GSM +(372) 56 212 886