anti.puusepp.net : lingid


Geenius.ee, Maripuu.ee


Maanteeamet
Maanteeinfo pressiteated,   Tark tee


eKool
SEB Eesti Ühispank ,   Neti.ee , Delfi.ee ,   W3.ee ,  
Google Otsing,   gMail.Com


Eesti Keele Instituut   -   Keelenõuvakk   -   EKI Keelenõuanne  
EKI Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006   EKI Sünonüümisõnastik   EKI Antonüümisõnastik   EKI kohanimeandmebaasi  
EKI Eesti kirjakeele kãsiraamat (Tallinn, 1997)


Eesti Genealoogia Selts,   AISi Otsing,   Saaga,   Perekonnaajaloo foorum


AndIT.ee   www.puusepp.net/


Delfi.ee
Forte.delfi.ee

Tarkvara nõuete alased blogid ja foorumid

Seilevel Requirements blog, · Karl Wiegers · Tyner Blain · Pragmatic marketing · Cauvin · Product Beautiful · Requirements Networking Group · Modern Analyst · Business Analyst Times


Abivahendid veebitoimetajale

Filosoft - Eesti keele speller
Colour Contrast Check · Kodulehe automaattest · test 2
PHP.Net · MySQL.com · HTML Code Tutorial


viimati uuendatud: 23. aprill 2020

    Anti Puusepp , GSM +(372) 56 212 886