anti.puusepp.net : lingid


Geenius.ee, Maripuu.ee


Maanteeamet
Maanteeinfo pressiteated,   Tark tee


eKool
SEB Eesti Ühispank ,   Neti.ee , Delfi.ee ,   W3.ee ,   Minut.ee
Google Otsing,   gMail.Com


Eesti Keele Instituut   -   Keelenõuvakk   -   EKI Keelenõuanne  
EKI Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006   EKI Sünonüümisõnastik   EKI Antonüümisõnastik   EKI kohanimeandmebaasi  
EKI Eesti kirjakeele kãsiraamat (Tallinn, 1997)


Puusepp.Net,   Eesti Genealoogia Selts,   AISi Otsing,   Saaga,   Perekonnaajaloo foorum


AndIT.ee   http://www.puusepp.net/


Delfi.ee
Forte.delfi.ee

Tarkvara nõuete alased blogid ja foorumid Seilevel Requirements blog, · Karl Wiegers · Tyner Blain · Pragmatic marketing · Cauvin · Product Beautiful · Catalyze · Requirements Networking Group · Modern Analyst · Business Analyst Times
Abivahendid veebitoimetajale Colour Contrast Check · Vaata veebilehte mustvalgelt · Kodulehe automaattest · test 2
PHP.ee · ee.PHP.net · MySQL.com · HTML Code Tutorial Linux.ee

viimati uuendatud: 20. juuni 2018

    Anti Puusepp , GSM +(372) 56 212 886